KUNDALINI

Viviane Lambrechts-Point


Deze therapie is oorspronkelijk afkomstig van de Hopi-indianen uit het Zuiden van Noord-Amerika, waarbij op een "zachte" manier met holle brandende kaarsen het oor "gereinigd" wordt (= Indiaanse ontspannings-ceremonie).
Het wordt in de eerste plaats aangewend als eenvorm van “pure relaxatie” (anti-stress middel).
Oorkaarsen worden ook toegepast als aanvullende therapie in het verbeteringsproces voor allerlei oor-, neus-, keel-, en andere hoofd- en/of lichaamsklachten. Men ervaart tevens een uniek en zeldzaam gevoel van genoegen en geborgenheid. Er wordt gebruik gemaakt van de Biosun Oorkaarsen. 


Het active principe 
BIOSUN Oorkaarsen werken lichaamszuiverend. Een lichte onderdruk (schouweffect) in de oorkaars en een trilling van de stijgende lucht te wijten aan de natuurlijke beweging van de vlam, geven een lichte massage van het trommelvlies.
 

Dit brengt een intensief gevoel van aangename warmte teweeg en een "bevrijdend" aanvoelende drukregeling in oor-voorhoofd en bijholten gebied.
Deze lichamelijke prikkel wordt bijna onmiddellijk na het aanwenden beschreven als een weldadig gevoel, druk en pijnverminderend, vooral in hoofd en oorgebied.

Spontaan kan dit ook een vrijere neusademhaling en een beter geurvermogen tot gevolg hebben, ook bij een tot dan toe verstopte neus.

Bovendien geeft deze ceremonie een heerlijk gevoel van ontspanning. Een zeldzame gewaarwording van geluk en geborgenheid