KUNDALINI

Viviane Lambrechts-Point

 

  • Hygiëne, ethiek en privacy staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Van de cliënten wordt verwacht dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
  • Al u persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
  • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt er een intakegesprek gevoerd, met als doel om te kunnen bepalen voor welke behandeling je in aanmerking komt en als deze al dan niet mag uitgevoerd worden.
  • Is er twijfel over een bestaande aandoening kan de therapeut de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk nadat de behandelende arts hierin toestemt.
  • De praktijk KUNDALINI, Viviane Lambrechts-Point is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of verlies van persoonlijke bezittingen.
  • De praktijk KUNDALINI, Viviane Lambrechts-Point is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel ingevolge het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijk en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
  • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimte.
  • Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur voor aanvang te worden geannuleerd. Behandelingen en diensten die geleverd worden dienen contant betaald te worden.