KUNDALINI

Viviane Lambrechts-Point

Wat is meditatie?
Meditatie is een al duizenden jaren beproefde en telkens verbeterde techniek om het bewustzijn om te schakelen. Wie mediteert, verlaat het gebruikelijke niveau van het wakende bewustzijn en begeeft zich in tot dan toe onverkende gebieden van zijn persoonlijkheid. Met andere woorden, het bewustzijn wordt tijdens de meditatie tegelijkertijd verbreed, verdiept en verhoogd. Daarom is meditatie niet slechts een andere bewustzijnstoestand, maar ook een ruimere. De meditatie beslaat alle gebieden van onze persoonlijkheid, ook die welke we tot dan toe niet kenden of wilden kennen. Meditatie schept nooit iets geheel nieuws, iets utopisch. Het gaat ook niet om zuiver geestelijke gymnastiek of om een ontspanningsoefening. Meditatie is dat alles - en gaat daar nog ver buiten. Het is geen wonder dat het voor veel mensen moeilijk is de ware betekenis te vatten. Intellect, verstand en rationele overwegingen zijn niet toereikend om meditatie te begrijpen. Ze ontrekt zich aan alle theoretische concepten en analytische pogingen. Wie meditatie wil ervaren, moet haar beoefenen.

Wat kunnen wij bieden?
Geleide meditatie
Wordt geschreven op de persoon in kwestie, rekening houdend met zijn probleem, of toestand waar de persoon in kwestie wil aan werken en of situatie die, bv. zijn aarding kunnen verbeteren en hierdoor meer in zijn kracht gaan staan, zo niet om rust leren te vinden wanneer de noodzakelijkheid hiervan zelf wordt wordt aangevoeld.
Na het aanleren kan je deze meditaties zelf thuis in alle rust en in een voor jou vertrouwde
omgeving, hetzij in eventueel in de natuur, gaan beoefenen op eigen ritme en behoefte.

Meditatie en wetenschap
Zie volgende links: